פרופ' בתחום הרפואה והגנטיקה.

"חזונות בלתי ממומשים הם חזונות שווא"  (דויד בן גוריון)

"ב"ש תהיה לא רק מרכז גיאוגרפי, אלא גם מרכז עסקי, טכנולוגי ואקדמי"  (פרופ' רבקה כרמי)

"      "

.