top of page

 

פרופ' בתחום הרפואה והגנטיקה.

"חזונות בלתי ממומשים הם חזונות שווא"  (דויד בן גוריון)

"ב"ש תהיה לא רק מרכז גיאוגרפי, אלא גם מרכז עסקי, טכנולוגי ואקדמי"  (פרופ' רבקה כרמי)

"      "

.

bottom of page